Colaborarea cu echipa ProgSquad a fost una colaborativă și productivă, orientată în permanență către rezultate. Trainerii și consultanții ProgSquad au dat dovadă de foarte multă flexibilitate și promptitudine în ceea ce privește nevoile și cerințele de training ale echipei noastre tehnice.

Prin tematica aleasă au reușit să stârnească interesul și dorința întregii echipe de a participa la programul de training “Software Craftsmanship Boot Camp”. Maniera de prezentare a fost una inteligent aleasă – interactivă și care a presupus implicarea permanentă a cursanților, aspect care a determinat inițiativa și creativitatea participanților la training.

Accentul a fost pus pe aplicațiile practice, care au dominat întreg programul de training, fapt care a favorizat o mai bună înțelegere a conceptelor teoretice și în același timp a reprezentat un motiv în plus pentru cursanți de a vizualiza aplicabilitatea, în propriile proiecte, a tehnicilor și metodelor invățate.

Atitudinea orientată către client și experiența plăcută avută de-a lungul colaborării cu ProgSquad ne determină să îi recomandăm tuturor celor care își doresc un proiect de formare profesională cu impact major și care să aducă o valoare adăugată mare pentru propria echipă sau propriul business.