Data publicării: 14.02.2020

Notă: Vă rugăm să comunicați acest document tuturor persoanelor fizice vizate (i.e. angajați) din cadrul companiei dvs. care interacționează cu organizația noastră în baza contractului de prestări servicii dintre dumneavoastră și noi.

1. Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră și serviciile pe care le oferim. Când intrați într-o relație comercială cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră și ale persoanelor care lucrează în cadrul organizației dvs., de exemplu ale persoanelor care urmează cursurile, seminarele, ședințele de coaching și celelalte servicii (denumite în continuare „Serviciile”) pe care le prestăm în baza contractelor de prestări servicii. Aceste informații prezentate în prezentul document sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție și să le comunicați tuturor persoanelor interesate.

Scopul acestei Note de informare este vă explice ce date prelucrăm în calitatea noastră de partener (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care persoanele vizate din cadrul companiei dvs. își pot exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin persoanelor vizate, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa în conformitate cu prevederile legale.

2. Cine suntem noi?

Support Software Quality Elit Consulting SRL, cu sediul social în București, sector 3, str. Aleea Barajul Lotru, nr. 11, bl. M4A1, ap. 44 este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile cu caracter personal.

3. Cine sunteți dvs.?

Potrivit legislației, dvs., reprezentantul ori persoana de contact a unei companii partenere, angajatul acelei companii partenere (beneficiarul final al serviciilor noastre) sau altă persoană aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră din prisma relațiilor noastre comerciale, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita informații, accesați Secțiunea 9 din prezentul document.

4. Angajamentul nostru

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

  Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

 • Controlul vă aparține

  În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe informații, accesați Secțiunea 9 din prezentul document.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

  Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

  Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

5. Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

6. Informațiile dvs.

6.1. Ce fel de informații colectăm despre dvs.?

Atunci când acționați în calitate de reprezentant al unui partener comercial sau în calitate de punct de contact în legătură cu încheierea și/sau executarea unui contract sau atunci când sunteți beneficiarul direct și final al serviciilor noastre în calitatea dvs. de angajat al unei companii partenere, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

 • Numele și prenumele;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei;
 • Semnătura;
 • Contul de utilizator pe anumite platforme pe care le utilizăm în prestarea serviciilor;
 • Rezultatele testelor de evaluare;
 • Conturi de social media;
 • Imagini cu dvs. surprinse la evenimentele noastre;
 • Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Prezența dumneavoastră la training-uri.

6.2. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract de prestări servicii;
 • Pentru organizarea cursurilor, training-urilor și seminarelor;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice sau de altă natură;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele.

6.3. Ce temeiuri legale utilizăm pentru prelucrare?

În funcție de situația concretă, putem utiliza unul sau mai multe temeiuri legale de mai jos:

 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Utilizăm consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal doar în mod excepțional atunci când nu ne putem întemeia prelucrarea pe alt temei legal.

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract dintre noi și o companie parteneră

  Majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în cadrul activității noastre sunt prelucrate în scopul încheierii și executării unui contract dintre noi și o companie parteneră și pentru prestarea serviciilor aferente.

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.

  În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare. Utilizăm temeiul interesului legitim pentru captarea de imagini de la evenimentele noastre și transmiterea imaginilor astfel captate către dvs.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale

  Ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani sau furnizarea anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate.

 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice

  Ca de exemplu, în situația puțin probabilă a unei urgențe medicale la unul dintre evenimentele noastre, este posibil să prelucrăm anumite date (inclusiv date privind sănătatea) pentru furnizarea primului ajutor și pentru furnizarea informațiilor necesare instituțiilor medicale.

7. Cât timp stocăm datele cu caracter personal?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

8. Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri (de exemplu, trainerilor) sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor   dvs., ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

9. Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului

  Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. atunci când temeiul nostru legal este consimțământul prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat anterior un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs., vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor

  Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

  Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

  În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

  În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)

  În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

  În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Testimoniale clienți

 • Cristian Silviu Dragomir – Manager General - Bandai Namco Games România

  De-a lungul colaborării noastre, partenerii de la ProgSquad au dovedit în mod constant un nivel ridicat de calitate, profesionalism și eficiență. Punctele forte ale acestora includ o abordare eficientă și cuprinzătoare a cerințelor noastre, îmbinarea perfectă a părții practice cu teoria, implementarea activă a unor metode eficiente de analiză, dar și acuratețe în prezentarea rezultatelor și a recomandărilor oferite ulterior.

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15